Svenska Innebandyförbundet

Innebandy är en sport med svenskt ursprung och har spelats sedan slutet av 60-talet. Under 70-talet spelades den flitigt på skolor och fritidsgårdar och 1979 startades den första renodlade innebandyklubben, Sala IBK.

Vid planeringen av specialförbundets bildandet kontaktades Svenska Bandyförbundet för möjligheten att finnas som en sektion i derasförbund, men fick där ett negativt besked. Svenska Landhockeyförbundet fick sedan samma fråga och det visade sig att dom var positiva till bildandet. Redan 1981 bildades Svenska Innebandyförbundet och 15 föreningar närvarade vid startmötet i Sala. Innan dess hade samordning av regler och olika arrangemang ansvarats för av Svenska Innebandysällskapet.

Efter att förbundet bildats tog verksamheten fart och det strömmade in klubbar. 1984 fanns det över 100 föreningar runt landet och 1985 valdes innebandyn in i Ricksidrottsförbundet och blev då ett eget förbund. Med medlemskapet i RF drogs seriespel igång och föreningar växte fram hastigt. Antalet föreningar passerade 1000 under 1990 med över 25 000 licensierade spelare och 1996 hölls historiens första VM final i Globen.

I Svenska Innebandyförbundet ingick 971 klubbar säsongen 2014/15 och med totalt 123 019 spelare under 2015. Antalet klubbar har minskat sedan 1996 medans antalet spelare har ökat under 2015 och låg då strax under 2010 års antal spelare som var 124 659 st.